THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TUẦN 31

Áp dụng từ ngày: 25/05/2020

Buổi sáng

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 11A1 11A2 11A3 11A4 12A1 12A2 12A3
Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
2 SHL-Việt SHL-T.Tín SHL-V.Hiền SHL-Lào SHL-Lợi SHL-Hổ SHL-Côn SHL-T.Sơn SHL-T.Hiền SHL-Q.Trung SHL-Linh
3 CN-Tín Anh-Mẫn CN-Lợi Toán-Hiền Toán-Linh Hóa-Hổ Địa-Hiền CD-Trung CN-Côn Tin-Thanh Sử-Nga
4 Địa-Hiền Tin-Thanh CD-Trung Toán-Hiền Sinh-Lợi Anh-Mẫn Sử-Nga Hóa-Hổ Sinh-Tín CN-Côn Toán-Linh
5
Thứ 3 1 Sinh-Tín Hóa-Thảo TD-Lào QP-Việt Anh-Mẫn Tin-Thương Văn-Tạo Địa-Hiền Anh-Thoa Lí-Tiến Văn-Xinh
2 Văn-Xinh Địa-Hiền QP-Việt TD-Lào Anh-Mẫn Toán-Hạnh Văn-Tạo Tin-Thương Anh-Thoa Sử-Nga Lí-Tiến
3 Hóa-Thảo Sinh-Tín Văn-Tâm Anh-Mẫn Tin-Thương Toán-Hạnh Hóa-Hổ Văn-Tạo Lí-Tiến Anh-Thoa Địa-Hiền
4 Sử-Nga Địa-Hiền Văn-Xinh
5
Thứ 4 1 CD-Trung CN-Tín Toán-Hiền Văn-Tâm QP-Việt Anh-Mẫn Toán-Hạnh Văn-Tạo Địa-Hiền Toán-Trung Tin-Thanh
2 QP-Việt CD-Trung Sinh-Tín Văn-Tâm Địa-Hiền Anh-Mẫn Toán-Hạnh Lí-Tiến Tin-Thanh Hóa-Thảo TD-Lào
3 Lí-Tiến Toán-Trung Anh-Mẫn Hóa-Móc CD-Trung Văn-Quyền Tin-Thương Sinh-Lợi Hóa-Thảo Sinh-Tín Địa-Hiền
4
5
Thứ 5 1 CD-Trung Toán-Trung Sử-Nga Lí-Sơn CN-Côn CN-Giáp Anh-Vũ TD-Sơn Địa-Hiền Văn-Xinh Sinh-Tín
2 Toán-Hạnh Sử-Nga Lí-Sơn Tin-Thanh TD-Sơn Địa-Hiền Anh-Vũ CN-Giáp Toán-Trung Văn-Xinh CD-Trung
3 Toán-Hạnh Lí-Sơn Tin-Thanh Sinh-Tín CD-Trung Sử-Nga Sinh-Lợi Anh-Vũ Toán-Trung Địa-Hiền CN-Côn
4
5
Thứ 6 1 Anh-Thoa Văn-Tâm Địa-Bích Sử-Nga Lí-Tiến QP-Việt CN-Côn Anh-Vũ TD-Sơn CD-Trung Toán-Linh
2 Anh-Thoa Văn-Tâm Toán-Hiền Địa-Bích Sử-Nga CD-Trung Lí-Tiến Anh-Vũ QP-Việt TD-Sơn Hóa-Hổ
3 Tin-Thanh Văn-Tâm Anh-Mẫn Toán-Linh Lí-Tiến Anh-Vũ Sử-Nga CD-Trung Toán-Trung Anh-Thoa
4
5
Thứ 7 1 Văn-Xinh TD-Lào Anh-Mẫn CD-Trung Hóa-Thảo Sinh-Lơi TD-Sơn Toán-Hiền Văn-Tạo Anh-Thoa QP-Việt
2 TD-Lào Anh-Mẫn Hóa-Thảo CN-Lợi Văn-Quyền TD-Sơn CD-Trung Toán-Hiền Văn-Tạo QP-Việt Anh-Thoa
3
4
5
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website của trường PTDTNT THCS&THPT An Lão như thế nào?

GIỚI THIỆU

      Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão được thành lập theo Quyết định số 2920/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định, trên cơ sở sáp nhập Trường Trung Học Phổ Thông số 2 An Lão và Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú An Lão. Tại thời điểm thành lập, toàn trường...

Tìm kiếm tài nguyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây