Quy tắc ứng xử VH trong nhà trường

Chủ nhật - 17/11/2019 22:46
             SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT AN LÃO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số:  10 /QĐ-PTDTNTAL
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT AN LÃO
          Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học;
          Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường của Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão.
Điều 2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
           
Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Sở GDĐT (b/c);
- Theo Điều 2;
- Lưu VT.  
                                                                                                   
Nguyễn Tấn Tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website của trường PTDTNT THCS&THPT An Lão như thế nào?

GIỚI THIỆU

      Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão được thành lập theo Quyết định số 2920/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định, trên cơ sở sáp nhập Trường Trung Học Phổ Thông số 2 An Lão và Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú An Lão. Tại thời điểm thành lập, toàn trường...

Tìm kiếm tài nguyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây